Broker ubezpieczeniowy, szansa czy zagrożenie?

Rynek ubezpieczeniowy kryje w sobie wiele tajemnic. Często nie mamy pojęcia kim jest broker ubezpieczeniowy, dopóki się u nas nie zjawi lub nie usłyszymy o jego spektakularnych działaniach od innego przedsiębiorcy. Rozmawiając z klientami często używam metafor i porównań – broker ubezpieczeniowy to połączenie dobrego prawnika i najwyżej klasy krawca.

Dlaczego, co ich łączy?

Odpowiedź jest prosta:

– Broker ubezpieczeniowy działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta, podobnie jak adwokat, czy radca prawny z jedną małą różnicą, nie reprezentuje go w sądzie, a przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Jego zadaniem jest skonstruowanie programu ubezpieczeniowego odzwierciedlającego realne potrzeby klienta. W odróżnieniu od krawca nie szyje garnituru na miarę, a program ubezpieczeniowy zaw ierający indywidualne, niestandardowe zapisy.

– Broker ubezpieczeniowy przeprowadza szczegółową analizę specyfiki działalności swojego klienta, aby w kompleksowy i maksymalny sposób zabezpieczyć go przed wszelkimi niepożądanym zagrożeniami jakie mogą się u niego pojawić i zakłócić funkcjonowanie działalności klienta. Broker ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność za program rekomendowany klientowi, posiada obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej, z której może skorzystać klient w przypadku błędnej rekomendacji brokera i wywołanych tym skutków, jak brak wypłaty odszkodowania w przypadku materializacji ubezpieczonego ryzyka.

– Rola brokera nie kończy się na wynegocjowaniu programu i przedstawieniu rekomendacji, broker przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej wspiera swojego klienta w procesie likwidacji szkód oraz na bieżąco monitoruje zmieniającą się sytuacje działalności, reagując w odpowiedni i skuteczny sposób.

– Broker jest profesjonalnym doradzą, który wykazuję się rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń.

– Broker ubezpieczeniowy, posiada wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, co potwierdza wpis do rejestru brokerów. Broker wykazuje się dużą wiedzą w swojej profesji, a także niezwykle skutecznymi technikami negocjacyjnymi, które pozwalają zaoszczędzić klientom na finalnej składce ubezpieczeniowej. Co najważniejsze usługi brokerskie są dla klienta nieodpłatne.

Zapytacie gdzie tu haczyk?

– Broker wynagradzany jest kurtażem brokerskim bezpośrednio przez TU, z którym klient za jego pośrednictwem zawrze umowę ubezpieczenia. Jednym słowem, jeśli prowadzisz działalność i chcesz spać spokojnie to podejmij współpracę z brokerem ubezpieczeniowym! Jako wykwalifikowany do tego podmiot w sposób fachowy i rzetelny będzie zarządzał ryzykiem w Twojej firmie, pamiętaj że Ubezpieczenia to sztuka przewidywania! Tego co nieprzewidywalne, ale możliwe do zmaterializowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *