Team Broker

Zróżnicowany portfel Klientów, wśród których są m.in. firmy budowlane, developerzy, firmy transportowe, produkcyjne, instytucje kościelne, strefy przemysłowe… to efekt ciężkiej pracy naszego zespołu, który z oddaniem świadczy wsparcie ubezpieczeniowe naszym partnerom każdego dnia. Zaufanie zdobywaliśmy dzięki wiedzy, umiejętnościom i wytężonej pracy. Zapewnienie kompleksowej obsługi, której celem jest zawsze wynegocjowanie dla klienta jak najkorzystniejszych polis i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, to nasz priorytet. Zaufaj licencjonowanemu doradcy, który zoptymalizuje zakres ochrony według Twoich potrzeb oraz będzie czuwać nad realizacją wdrożonego programu.

Instytut Książki

Z ogromną przyjemnością i pełną odpowiedzialnością możemy zarekomendować Firmę Team Broker, z którą współpracujemy  w zakresie obsługi ubezpieczeniowej potencjalnego ryzyka, które może wystąpić w działalności Instytutu Książki. Współpraca przebiega bardzo sprawnie.

Posiadana przez Brokera wiedza z zakresu ubezpieczeń, doświadczenie w tym przedmiocie, a także rozległe kontakty zawodowe pozwoliły na zawarcie korzystnych umów ubezpieczeniowych. Na uwagę zasługuje wysoka fachowość, rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie pracowników firmy. Dzięki pomocy brokera uzyskaliśmy nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale również szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wypracowane procedury likwidacji szkód.

Diecezja Kaliska

Kancelaria Team Broker dała się poznać jako kompetentna i w pełni odpowiedzialna wobec stawianych z naszej strony oczekiwań w zakresie ubezpieczeń majątkowych, oraz odpowiedzialności cywilnej. Dokładne przeprowadzenie analiz oraz dbałość Team Broker o każdy szczegół zawieranych umów ubezpieczeniowych skutkowało rzetelnym przedstawieniem ofert ubezpieczeniowych, a elastyczne prowadzenie doradztwa pozwoliło nam na dokonanie optymalnego wyboru punktu ubezpieczeniowego. Pracownicy Firmy są kompetentni i niezwykle pomocni, często przewidując nasze pytania i uprzedzając ewentualne problemy.

Ekonom Diecezji Kaliskiej Eugeniusz Synowiec

Spółdzielnia mieszkaniowa Dębina

Usługi doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywane są przez firmę Team Broker w sposób rzetelny i profesjonalny z należytą dbałością o nasze interesy. Program ubezpieczeniowy poparty wnikliwą analizą istniejących zagrożeń w pełni gwarantuje naszej spółdzielni ochronę ubezpieczeniową, zaś kompleksowa i sprawna obsługa dostosowana jest do naszych potrzeb i wymagań.

Marek Szymański Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina

VESTA Zarządzanie Nieruchomościami s. c.

Posiadana przez zespół Team Broker wiedza z zakresu ubezpieczeń, doświadczenie w tym przedmiocie, a także rozległe kontakty zawodowe pozwoliły na zawarcie korzystnych umów ubezpieczeniowych. Na uwagę zasługuje wysoka fachowość, rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie pracowników firmy. Dzięki pomocy Team Broker uzyskaliśmy nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale również szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wypracowane procedury likwidacji szkód.

VESTA Zarządzanie Nieruchomościami s.c. Katarzyna Szymczak i Iwona Pragnąca

Gmina Rozdrażew

Team Broker Sp. z o.o. realizując swoje obowiązki wykazuje się profesjonalizmem i operatywnością w przygotowaniu pokrycia ubezpieczeniowego uwzględniającego zmieniające się uwarunkowania rynkowe, gospodarcze i prawne. Wykwalifikowaniu pracownicy Team Broker Sp. z o.o. prowadzą skuteczne negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, poszukując optymalnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń jak i służą pomocą w procesie likwidacji szkód oraz przy codziennej realizacji postawionych zadań. Wszystkie powierzone zadania załatwiane są sprawnie, solidnie oraz przebiegają w dobrej atmosferze. Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Team Broker Sp. z o.o. uprawniają nas do wystawienia tej firmie wysokiej oceny fachowości, wiarygodności i polecenia jej usług wszystkim tym, którzy zainteresowani są wszechstronną i skuteczną obsługą ubezpieczeń w swojej instytucji.

Wójt Gminy Mariusz Dymarski