Team Broker

Szkoda Majątkowa

Wypełnij poniższy formularz

  Dane osoby zgłaszającej szkodę
  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkodę
  Telefon osoby zgłaszającej szkodę
  Adres e-mail osoby zgłaszającej szkodę
  Numer polisy z której zgłaszana jest szkoda
  Dane poszkodowanego
  Dane poszkodowanego (Pełna nazwa firmy)
  Adres siedziby poszkodowanego
  NIP Poszkodowanego
  Numer certyfikatu
  Okoliczności powstania szkody
  Data i miejsce zdarzenia
  Opis okoliczności zdarzenia
  Co zostało uszkodzone
  Numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania
  Wysokość roszczenia
  Czy namiejsce były wzywane służby ratunkowe (jakie?)
  Dodaj załączniki: