Team Broker

O nas

Team Broker Sp. z o.o. powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach. Nasza historia rozpoczęła się od ciekawości świata ubezpieczeniowego, a jej finiszem jest nasza pasja do pomagania Klientom i ciągły rozwój.

W naszym „portfelu ubezpieczeniowym” posiadamy zarówno duże firmy, instytucje, jak, również indywidualnych przedsiębiorców oraz osoby prywatne, wszystkim im zapewniamy niezbędną i całościową obsługę ubezpieczeniową, wsparcie i nadzór, ponieważ każdy Klient jest dla nas tak samo ważny.

Wierzymy iż działając automatycznie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć uczuć i zachowań, towarzyszących danemu doświadczeniu i właściwie się w nie zaangażować. Z tego też powodu jesteśmy otwarci na ciągłe zmiany, doskonalenie swoich umiejętności i odpowiedzialne podejmowanie wyzwań. Działamy szybko i skutecznie nie tracąc przy tym indywidualnego podejścia do każdej powierzonej nam sprawy.

Ubezpieczamy branże

ico1

Sektor publiczny

ico2

Transport

ico3

Budownictwo i nieruchomości

ico4

Przemysł i produkcja

ico5

Rolnictwo

ico6

Instytucje kościelne

Jak pomagamy

Team Broker jako świadomy Partner wspiera swoich Klientów w procesie likwidacji szkód, pomagając Klientowi na każdym etapie likwidacji. Jako podmiot odpowiedzialny za przygotowany program ubezpieczeniowy najskuteczniej jesteśmy w stanie ocenić zasadność zgłoszonego roszczenia i szanse na zaspokojenie oczekiwań Klienta.

Merytoryczny nadzór dotyczy całego procesu likwidacji szkody. Od jej zgłoszenia do Ubezpieczyciela, pomocy w skompletowaniu dokumentacji szkodowej, weryfikacji przekładanych dokumentów, aż do terminowej wypłaty odszkodowania. Uczestnictwo pracowników Team Broker w procesie likwidacji szkód usprawnia proces oraz wydatnie skraca czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Założenia te możliwe są do zrealizowania dzięki dedykowanym do ryzyk procedurom, formularzom i instrukcjom postępowania.