Team Broker

Team Broker jako niezależny doradca:

pomagamyBox1

Identyfikuje występujące u Klienta ryzyko

pomagamyBox2

Współpracuje ze wszystkimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi działającymi na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym

pomagamyBox3

Zapewnia zawarcie ubezpieczeń indywidualnie dopasowanych do potrzeb naszych Klientów w korelacji: minimalizacja kosztów + maksymalizacja ochrony

pomagamyBox4

Sprawuje pieczę nad zawartymi umowami ubezpieczenia

pomagamyBox5

Wspiera proces likwidacji szkód

pomagamyBox6

Edukuje Klientów, zapewniając udział w merytorycznych szkoleniach

Podczas obsługi ubezpieczeń spotykamy się z różnego rodzaju szkodami, zarówno sekwencyjnymi jaki i skrajnie nieprzewidywalnymi. Jasno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ryzyka ubezpieczeniowe występują u wszystkich Klientów, sposób poradzenia sobie z nimi jest kluczem do sukcesu.

To wypłacalność odszkodowań weryfikuje naszą skuteczność.

Szkoda z Cyber ryzyka

System komputerowy podmiotu z sektora mieszkalnictwa, w którym przechowywano informacje osobowe mieszkańców, została zaatakowana przez atak hakerski, który doprowadził do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Przestępcy uzyskali nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego oraz danych osobowych mieszkańców.

Wartość szkody: 100.000 PLN.

Szkoda majątkowa

Szkoda majątkowa polegająca na uszkodzeniu na skutek złych warunków atmosferycznych, silnych wiatrów i ulewnego deszczu, instalacji fotowoltaicznej zasilającej w energię pobliskie przedsiębiorstwa. W procesie likwidacji ustalono iż poza uszkodzeniami mechanicznymi znaczna część paneli jest nieszczelna i podlega całkowitej wymianie.

Wartość szkody: 200.000 PLN.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Odpowiedzialność zarządu SM, wynikająca z nieprawidłowości w zakresie bieżącej analizy zużycia wody. Błąd nie pozwolił na wykrycie w odpowiednim czasie awarii wodno-kanalizacyjnej, co doprowadziło do znacznej utraty wody. W okresie awarii wyciekło do gruntu około 88.000 m3 wody o wartości 393 636 zł. Na całość strat składał się koszt zakupionej wody oraz koszt ścieków.

Wartość szkody: 100.000 PLN.